Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w tym roku (12 stycznia 2017) odbyło się w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki. Po zmianie na stanowisku prezesa w Grupie Azoty, należało spodziewać się również zmiany na stanowisku prezesa w naszej Spółce. Tak też stało się.

 Pan Mariusz Bober odwołany został z Zarządu  GA Z.A. „Puławy” S.A. 

W dalszej kolejności odwołany również został z Zarządu naszej Spółki Pan Zbigniew Gagat.

Na stanowisko prezesa GA Z.A. „Puławy” S.A.  Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Janiszka.

Jednocześnie Rada uznała, że trzyosobowy skład Zarządu jest wystarczający.

Ponadto w dalszym punkcie przyjęty został Plan Audytu Wewnętrznego na I półrocze roku obrotowego 2017. Następnie Rada przyjęła wniosek do Walnego Zgromadzenia  w sprawie zmiany zapisów statutu Spółki w zakresie dotyczącym  wymagań kwalifikacyjnych kandydatów na członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników. 

W ostatnim punkcie posiedzenia Rady przyjęty został wniosek o udzielenie darowizny na rzecz puławskiego szpitala. Środki te mają być wykorzystane na modernizację pomieszczeń oddziałów położniczo – ginekologicznego oraz noworodków, ponadto doposażenie pracowni endoskopowej w sprzęt medyczny.

 

Jacek Wójtowicz