Pod przewodnictwem szefa Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? -Piotra Dudy spotkali się przedstawiciele związków zawodowych Solidarność : ZA Puławy SA i Grupy Kapitałowej Tarnów. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Regionów. Tematem posiedzenia K.K. była aktualna sytuacja w konsolidacji Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych rozwiązań ze względu na nieobecność przedstawicieli z Tarnowa. Dalsze prace będą trwały w najbliższym czasie w Opocznie pod przewodnictwem przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego-Andrzeja Koneckiego.