Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie podziału 4,2 miliona złotych wynikających z zapisów Umowy Społecznej. W wyniku burzliwych obrad ustalono że każdy pracownik niezależnie od dochodów dostanie brutto 1150 zł. Dzięki inicjatywie 4 związków NSZZ Solidarność, Międzyzakładowego Związku Pracowników Zakładów Azotowych , Związku Jedność i Związku Solidność   udało się także przeznaczyć po 160 złotych na każdego emeryta naszych Zakładów. Decyzja przyznająca środki emerytom spotkała się ze szczególnym sprzeciwem Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Związku Inżynierów i Techników.

Przypomnujmy, iż dzięki wydatnym staraniom ZZPRC i ZZIT został zlikwidowany odpis na ZFŚS  emerytów i rencistów i jak do tej pory byli przeciwni jakimkolwiek przyznaniu środków dla emerytów i rencistów. Publikacja informacji na stronie ZZPRC odnośnie negocjacji z Zarządem odpisu dla emerytów  jest wielkim kłamstwem.

Jedno jest pewne wszyscy kiedyś będziemy emerytami ….

Dzisiejsze ustalenia Komisji Socjalnej to :

1150 zł na pracownika

160 zł na emeryta