Rząd przyjął wczoraj (14 czerwca br.) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje interia.pl.

Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920 zł. Rada Ministrów uznała jednak, że to kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850 zł.

– Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 tys. zł – powiedziała szefowa rządu Beata Szydło.

Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Rząd podjął także decyzje dotyczące wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Jakie będą to konkretne kwoty, okaże się dopiero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi wskaźniki dotyczące inflacji i wzrostu płac w 2016 r. Waloryzacja prowadzona jest w marcu.