W rozwinięciu pismo Organizacji Związkowych w sprawie wcześniejszej wypłaty premii kwartalnej i nagrody rocznej.

pismo do zarządu 11.03.2016