W załączeniu pismo senatora Stanisława Gogacza w sprawie 17- Akcji Polacy Rodakom.

gogacz