W rozwinięciu pismo w sprawie nagrody z zysku. Pismo już zostało złożone do Zarządu nagroda z zysku

 

nagroda z zysku