Komitet Obrony ZAP wystosował pismo do Komisji Europejskiej dotyczące wyrażenia opinii o konsolidacji

Pismo Unia Europejska