… Ograniczenie biernego prawa wyborczego, czyli umożliwienie  kandydowania tylko pracownikom spółki Grupa Azoty SA w Tarnowie uważamy za skandaliczne i niedemokratyczne.

Nie ma nie będzie naszej zgody na traktowanie pracowników naszej firmy jak też pracowników z Polic i Kędzierzyna jako ludzi gorszej kategorii…..

Podobne w treści i identyczne w żądaniach pismo poszło z Polic