W rozwinięciu plakat zachęcający do wzięcia udziału  Pikniku Integracyjnym dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A i ich rodzin, który odbędzie się w Ośrodku w Wólce Profeckiej 7 czerwca.