Wzorem lat ubiegłych członkowie i sympatycy NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych w Puławach udali się na XXXI Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tym razem w związku z Wielką Manifestacją w Warszawie organizowane były dwa wyjazdy jeden na Manifestację i do Częstochowy i na samą Pielgrzymkę. W związku z tym udział w dorocznym pielgrzymowaniu mogło wziąć udział więcej chętnych niż w latach ubiegłych.

Wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się podjąć trud pielgrzymowania w te dni serdecznie dziękujemy