INFORMUJEMY, ŻE W W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM PROSIMY O WPŁATY PIENIĘŻNE OSÓB, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA WYJAZD DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DNIA 12 KWIETNIA. OSOBY, KTÓRE NIE DOKONAJĄ WPŁATY DO PIĄTKU 13 MARCA DO GODZINY 15:00 ZOSTANĄ SKREŚLONE Z LISTY UCZESTNIKÓW I ZOSTANĄ ZASTĄPIONE OSOBAMI Z LISTY REZERWOWEJ!!!!!!!!! PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY!!!!!!!!!!