Podróże kształcą – to wiedzą wszyscy, ale żeby tak samo kształciło czytanie stron Biura Rzecznika Patentowego- tego by nikt nie podejrzewał.

 A tam takie oto informacje:

 1. Zgłoszenie P.429458          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek,
  Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 2. Zgłoszenie P.429459          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek
  , Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania e-kaprolaktonu

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 3. Zgłoszenie P.429460          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek,
  Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 4. Zgłoszenie P.429461          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek,
  Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

 5. Zgłoszenie P.429462          z dn.01.04.2019r.

  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,

                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
  Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
  Andrzej Skwarek
  , Michał Szmatola, Jolanta Iłowska,

                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass

  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego

  Współuprawniony:

                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy

                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,

                              Kędzierzyn-Koźle

Oczywiście gratulujemy pomysłowości i patentowości.

 Mamy jednak kilka pytań:

 1. Jaki był realny wkład pracy w/w osób w opracowanie powyższych patentów?

 2. Czy badania i projekty powyższe były finansowane z budżetu GA ZAP S.A.?

 3. Czy uzyskanie powyższych patentów wiąże się teraz, lub w przyszłości z jakimikolwiek benefitami – jeśli tak to jakimi?

 4. Czy powyższe działanie jest moralne i zgodne z kodeksem etyki GA ZAP S.A.?

 5. Ile takich patentów z udziałem Członków Zarządu GA ZAP SA zostało zgłoszonych w ciągu ostatnich 10 lat?

 6. Ile takich patentów zostało zgłoszonych przez Dyrektorów GA ZAP S.A. w ciągu ostatnich 10 lat?

 7. Czy wśród zgłoszonych patentów są takie, które dotyczą prowadzonych aktualnie projektów w Pionie Technologii i Rozwoju?

 8. Czy doszło do konfliktu interesów osób zarządzających Obszarem Technologii i Rozwoju?

To bardzo ciekawe pytania, na które oczekujemy pilnej odpowiedzi, moralizatorzy i ludzie „dobrej roboty” z ZZPRC z całą pewnością również czekają na tę informację, aby napisać kolejny list do parlamentarzystów.

Powyższe pytania skierujemy do Zarządu i Rady Nadzorczej naszej spółki.