Poniżej prezentujemy pismo przekazane do Prezesa w sprawie premii.