W związku z informacją, która pojawiła się na stronie IPN-u Komisja Międzyzakładowa na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 6.03.2017 roku podjęła uchwałę o zawieszeniu w pracach Komisji przewodniczącego naszej organizacji związkowej kolegi  Andrzeja Jacyny  oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej koleg Grzegorza Szymańskiego. Jednocześnie podjęła uchwałę upoważniającą kolegę Piotra Śliwę do reprezentowania naszej organizacji związkowej.