W rozwinięciu oświadczenie wydane przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność.