Poniżej przedstawiamy opinię Rady Pracowników w sprawie KOLZAP.