Ogólnopolski Marsz ?Obudź się Polsko!?

Zbliża się termin manifestacji, w której decyzją Komisji Krajowej, weźmie udział również NSZZ “Solidarność”.

Protest ?Obudź się Polsko!?, który odbędzie się 29 września w Warszawie, gdzie oprócz nas pojawi się wiele organizacji społecznych i politycznych odbywa się pod hasłami: wolności dla mediów i zgromadzeń, podwyższenia płacy minimalnej, wycofania się z ustawy wydłużającej wiek emerytalny, ograniczenia patologii rynku pracy (w tym stosowania umów śmieciowych) oraz na rzecz stabilnego zatrudnienia.

Przyjazd do Warszawy planowany jest na godz. 11.00. ?Solidarność? grupuje się w trzech miejscach:

1. Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie (Regiony: Gdański, Warmińsko-Mazurski, Elbląg, Słupsk, Koszalin i inne przyjeżdżające od tej strony do Warszawy).
2. Pomnik Armii Krajowej, ul. Matejki, (Regiony: Śląsko-Dąbrowski, Małopolska, Świętokrzyski, i inne jadące z tej strony).
3. ul. Krucza przy Ministerstwie Skarbu i Głównej Inspekcji Pracy, (Regiony: Mazowsze, Ziemia Radomska, Ziemia Łódzka, Wielkopolska i inne).

Po uformowaniu się grup, manifestacja uda się na Plac Trzech Krzyży, a autokary przywożące uczestników marszu zaparkują tradycyjnie na Torwarze.

Przewidywany program marszu:

11.00 ? zbiórka w miejscach koncentracji i przejście na Plac Trzech Krzyży.
12.00 ? Plac Trzech Krzyży. Patriotyczny program słowno-muzyczny. Msza św. w intencji Ojczyzny.
14.00 ? Przemarsz uczestników na Plac Zamkowy. Koncert patriotyczny. Wystąpienia.

Planowane zakończenie Marszu ?Obudź się Polsko!? o godz. 18.00.

NSZZ ?Solidarność? będzie stanowiła zwartą i zorganizowaną grupę, idącą ze swoimi znakami, hasłami i postulatami. W każdym autokarze będzie wyznaczona służba porządkowa.
Osoby chcące wziąć udział w marszu, a nie będące członkami ?Solidarności?, powinny się zgłaszać do Zarządów Regionów NSZZ ?Solidarność?, które są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne. Listę regionów wraz z adresami i numerami kontaktowymi można znaleźć na stronie głównej naszego Związku (www.solidarnosc.org.pl) na interaktywnej mapce w lewym dolnym rogu strony.

Serdecznie zapraszamy!

Dział Informacji KK