REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE
– LUBELSKI LIPIEC 1980
„Stąd ruszyła lawina…”