Wszystkich, którzy zapisali swoje dzieci na wyjazd na Farmę Iluzji do Trojanowa a nie dokonali stosownej opłaty prosimy o szybkie dokonanie wpłat. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby.