OGŁOSZENIE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A organizuje wyjazdy  Manifestację i Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy.  W związku z Manifestacją dostępne będą 4  warianty wyjazdu

Wariant I

11.09.2013 .8:00 / Hala MOSiR PUŁAWY/

Wyjazd na Manifestację do Warszawy. Możliwość zostania w miasteczku namiotowym. Pozostali uczestnicy wracają do Puław

Wariant II (14.09.2013r.), godzina 8:00 / Hala MOSiR Puławy/

Wariant drugi  obejmuje wyjazd rano na Manifestację do Warszawy skąd po zakończonej Manifestacji około 20:00 nastąpi wyjazd bezpośrednio do Częstochowy. W tym wariancie uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Pielgrzymką.

Wariant III ( 14.09. 2013 r.), godzina 23:30 / Hala MOSiR Puławy/

Wariant trzeci  obejmuje wyjazd do Częstochowy prosto z Puław. Godzina wyjazdu to 23:30. Koszt wyjazdu wynosi 50 złotych. Odpłatność dla członka związku to 50 % tej kwoty.

Wariant IV  ( 14.09.2013r). godzina 8:00 / HALA MOSiR Puławy

Wyjazd na Manifestację do Warszawy, powrót po Manifestacji do Puław. Wyjazd z Warszawy około 18-19:00

Zapisy w biurze Komisji Międzyzakładowej,
informacje pod nr. tel.

2046

2954

2955