Zdzisław Tadeusz Wiśniewski

Urodził się 20 stycznia 1956 r. w Puławach.

W latach 1974-81 pracownik Zakładów Azotowych Puławy (ZA), od 1983 r. do 1984 r. prywatnego zakładu szczotkarskiego w Dęblinie, w 1984 r. Rozlewni Piwa i Wód Gazowanych PSS Społem w Puławach oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG) tamże, w okresie od 1984-90 r. przedsiębiorstwa Prefabet tamże. W 1973 r. współinicjator (z Mieczysławem Jęczakiem) akcji wykonania kilkunastu plakatów „Precz z ZSRR” (z kart bloku technicznego) i rozklejenia ich na ulicach Puław.

Od września 1980 w „Solidarności”; członek Komitetu Założycielskiego (KZ) w ZA, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego (TKZ), następnie członek Komisji Wydziałowej na Wydziale Gospodarki Materiałowej, członek komisji ds. informacji i kontaktów przy KZ; współzałożyciel i członek redakcji niezależnych pism: „«Solidarność» w ZA Puławy” i „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ ZA Puławy”.

W dniach 14-19 grudnia 1981 uczestnik strajku w ZA, współinicjator, redaktor i drukarz (z Czesławem Stolarem) „Biuletynu Strajkowego” (ukazały się 3 numery); 19 grudnia 1981 r. zatrzymany na 48 godz.; w okresie od 1981-82 r. dwukrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń. 21 grudnia 1981 r. zwolniony z pracy za udział w strajku ZA Puławy. Od marca do maja 1982 r. drukarz podziemnych czasopism: „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Ziemi Puławskiej” i „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZA Puławy”. 10 maja 1982 r. zatrzymany, 12 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, po 20 lipca 1982 r. zwolniony na przepustkę, z której nie wrócił; 24 sierpnia 1982 r. zatrzymany w AŚ MO w Lublinie, 25 sierpnia 1982 r. przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie, 16 grudnia 1982 r. zwolniony. Od 1983 r. z upoważnienia podziemnego Zarządu Oddziału „Solidarność” Ziemia Puławska odpowiedzialny za organizację pracy, redaktor, drukarz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego «Solidarność» Ziemi Puławskiej” i „Biuletynu Informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZA Puławy”. W okresie od 1984-85 r., wobec osłabienia działalności podziemnego Zarządu Oddziału (aresztowania i ujawnienia), podjął okazyjne drukowanie w Puławach dla wydawnictw podziemnych. W lipcu 1985 r. pobity przez ZOMO w czasie manifestacji w Lublinie w rocznicę strajków lubelskich w 1980 r.

W 1989 r. przewodniczący Komitetu Założycielskiego (KZ), następnie wiceprzewodniczący KZ „Solidarność” w Prefabecie; współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” w Puławach. W 1990 r. przywrócony do pracy w ZA. W latach 1990-91 współzałożyciel PC w Puławach.

W latach 1984-87 r. rozpracowywany przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Puławach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), kryptonim Koordynatorzy.

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Zdzisławowi Wiśniewskiemu(kliknij) 

Poznałem Go kilka ładnych lat temu. Ja wiedziałem kim On jest i patrzyłem na niego z nabożną czcią, jak na bohatera, któremu taki facet, jak ja, nie jest godzien butów szorować. Zdzisław w żołnierskich, dosadnych, sardonicznych słowach zareagował na moją egzaltację. Taki był. Nie był „łatwym” człowiekiem, ale czy łatwi ludzie mogli robić to, co On robił?  O bohaterstwie mogą mówić lub marzyć wszyscy, ale takimi jak Zdzisław może być (i było) bardzo niewielu. W moim życiu więcej zmieniło to pierwsze spotkanie, niż tysiące innych. Zrozumiałem, że jeśli musisz udowadniać i mówić o tym, że jesteś bohaterem, to na pewno nim nie jesteś.  Takich ludzi jak Zdzisław Wiśniewski i Zdzisław Kudyk brak mi jest najbardziej. Choć Zdzichu za te słowa pewno by na mnie tuzin psów powiesił.

Sławomir Kamiński