Wczoraj (12.10) o godzinie 12.00 w kościele Świętej Trójcy odbyła się uroczysta Msza św. z okazji odsłonięcia pomnika zamordowanego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Zaproszenie do naszej komisji nadesłał przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika ? Jerzy Bednarczyk.
W uroczystości wzięli udział: poseł Jerzy Rębek, senator Grzegorz Bierecki, ks. prałat Roman Wiszniewski, licznie przybyłe związki zawodowe z przewodniczącym Regionu Środkowowschodniego Marianem Królem na czele oraz mieszkańcy. Naszą komisję reprezentował przewodniczący Andrzej Jacyna wraz z członkami pocztu sztandarowego. Zebrani w świątyni modlili się w intencji Ojczyzny a homilię wygłosił kapelan lubelskiej Solidarności ks. Zbigniew Kuzia. Zaraz po mszy świętej odbył się występ słowno-muzyczny, w którym radzyńska młodzież przybliżyła obecnym postać ks. Popiełuszki. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie, którego dokonał przewodniczący oddziału NFZZ Solidarność w Radzyniu Podlaskim ? Jerzy Bednarczyk. Po poświęceniu figury przez kapłanów odbyło się złożenie kwiatów oraz przekazanie symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy do Kościoła Ojców Jezuitów w Lublinie.

Odslonięcie Pomnika ks. Jerzego Popieluszki

http://krakus.ehost.pl/krakus-solidarnosc/galeria/nggallery/all/odsloniecie-pomnika-blogoslawionego-ks-jerzego-popielszuki-radzyn-podlaski-12-10-2014