W rozwinięciu prezentujemy odpowiedź z Ministerstwa Skarbu Państwa, które Komitet Obrony ZAP wysłał do Ministerstwa Skarbu Państwa 9 listopada.