Przedstawiamy odpowiedź Zarządu GA ZAP w sprawie pisma o nagrodę z okazji 10 rocznicy wejścia na giełdę.
 

odpowiedz_nagroda