W rozwinięciu prezentujemy odpowiedź z Ministerstwa Skarbu na Pismo wysłane 8 kwietnia.

Odpowiedz 15.05Odpowiedz 15.05.jpg 2