W rozwinięciu prezentujemy Pismo jakie otrzymały ZZ w sprawie swojego Pisma dotyczącego podwyżek

odpowiedz podwyżki