W rozwinięciu odpowiedź 5 związków zawodowych na pismo Pana Sławomira Wręgi otrzymane kilka dni temu a dotyczące odpisu na emerytów i rencistów.
wrega