W załączeniu przesyłamy odpowiedź Ministra Skarbu Państwa jakiej udzielił na interpelacje poselską Małgorzaty Sadudurskiej.