W rozwinięciu odpowiedź Ministra Mikołaja na pismo Związków Zawodowych z dnia 19.07.