13 grudnia, jak co roku przed tablicą upamiętniającą wydarzenia z przed 33 lat odbyły się obchody kolejnej różnicy wprowadzenia Stanu Wojennego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Naszej Spółki w osobie Wojciecha Kozaka, wiceprezydent Puław Pani Ewa Wójcik radni miasta Puławy w postaci przewodniczących Rady Miasta Pani Bożeny Krygier a także wiceprzewodniczących Zbigniewa Śliwińskiego i Ryszarda Ściobiora, zastępcy Wójta Gminy Puławy Paweł Kamola, przedstawiciele szkół Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach na czele z dyrektorem Markiem Matyjanką a także co stało się już naszą wspaniałą tradycją uczniowie klasy mundurowej, którzy pełnili wartę. Co nas cieszy z roku na rok do naszych obchodów dołączają się nowe szkoły. Podczas sobotnich uroczystości gościliśmy delegację Zespołu Szkół Technicznych, a także poczet sztandarowy z Zespołu Szkół nr 2 w Puławach. Oczywiście nie zabrakło także uczestników wydarzeń z przed 33 lat, a także aktualnych działaczy Solidarności, a także nasi koledzy związkowcy z trzech Związków Inżynierów i Techników, Kadry-Azoty i Solidności. Po krótkiej uroczystości, której oprócz stworzonej specjalnie na tą okazję wystawy towarzyszyły piosenki z początków Solidarność, wystąpieniach przewodniczącego KM Andrzeja Jacyna, Pana Wojciecha Kozaka i uczestnika tamtych wydarzeń Zdzisława Kudyka zaproszeni goście udali się na stołówkę STOZAP-u aby tam przy kawie i herbacie wspominać te tragiczne wydarzenia Stanu Wojennego. Dla niektórych była to pierwsza od lat okazja do spotkania się z kolegami.