SKŁAD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ 2018-2022

 1 Chrzanowski Jerzy
 2 Dębowski Konrad
 3 Kamiński Sławomir
 4 Górzyński Marcin
 5 Harmasz Sylwester
 6 Kamola Agnieszka
 7 Nawrotek Elżbieta
 8 Król Jarosław
 9 Kisiel Zbigniew
10 Wójcik Kamil
11 Powszedniak Wojciech
12 Śliwa Piotr
13 Świderski Michał

SKŁAD KOMISJI STATUTOWEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ 2018-2022

1 Adamczyk Paweł
2 Chrzan Beata
3 Chrzanowski Jerzy
4 Czerwiński  Grzegorz
5 Dębowski Konrad
6 Dudek Małgorzata
7 Godzisz Wiesław
8 Górzyński Marcin
9 Harmasz Sylwester
10 Kaczkowski  Tomasz
11 Kamola  Agnieszka
12 Kapciak  Dariusz
13 Kisiel  Zbigniew
14 Krych Grzegorz
15 Krzystyniak Remigiusz
16 Malinowska Elżbieta
17 Marcinkowski  Marek
18 Nawrotek  Elżbieta
19 Osiak  Mirosław
20 Sikora  Waldemar
21 Stawski  Robert
22 Superson  Krzysztof
23 Wójcik  Kamil

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ SOLIDARNOŚĆ GAP NA KADENCJĘ 2018-2022

1 Dudek Małgorzata
2 Filipek Joanna
3 Jezierska Teresa
4 Kozioł Beata
5 Kapciak Dariusz
6 Cywka Łukasz
7 Marcinkowski Marek
8 Wójtowicz Grzegorz