Polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Głównym powodem tego stanu jest brak stabilności zatrudnienia.
Aby wykazać wpływ stresu w pracy na koszty funkcjonowania biznesu, Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność? wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi realizuje projekt ?Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Medycyny Pracy odpowiada za merytoryczną część projektu, a NSZZ ?S? za jego całościową realizację.

W 2011 roku wykonano badania pilotażowe na próbie 750 pracownic i pracowników z 15 sektorów: górnictwo, energetyka, metalowy, spożywczy, turystyczny, nauka i oświata, budownictwo, chemiczny, łączność, transport, służby komunikacji miejskiej i pożarnictwa, kultura i środki przekazu, handel, banki, ochrona zdrowia.
Badania wykazały, że w każdej grupie zawodowej pracownicy są narażeni na czynniki stresogenne, związane z: treścią pracy, obciążeniem pracą i tempem pracy, czasowymi ramami pracy, kontrolą, kulturą i funkcjami organizacji, stosunkami międzyludzkimi w pracy, rolą w organizacji, rozwojem kariery oraz relacją praca-dom. Wśród wskazywanych przez respondentów zagrożeń, należy zwrócić uwagę na skalę występowania zagrożeń określanych przez instytucje europejskie jako ?nowe i rozwijające się?, jakimi są: mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja, niepewność pracy, praca emocjonalna, oraz relacja praca-dom.

Najczęściej występującym powodem stresu była konieczność długotrwałej koncentracji uwagi oraz konieczność przestrzegania ściśle określonych procedur, a także konieczność przychodzenia do pracy i wychodzenia z niej o wyznaczonej godzinie (ponad 90% badanych wskazało te elementy). Najwyższy poziom stresu generowało zagrożenie związane z niepewnością zatrudnienia – zagrożenie zwolnieniami.

Jednocześnie tematyczna strona internetowa. Pod adresem www.psychostreswpracy.pl znajdują informacje na temat zagrożeń psychospołecznych: czym są, co należy robić, aby ograniczyć ryzyko tych zagrożeń i jak eliminować ich skutki. Administrator strony zapowiada, że wszystkie wypowiedzi z forum dyskusyjnego będą analizowane i wykorzystywane w dalszej realizacji projektu.

h.daszczyńska