Wczoraj doszła do Nas smutna informacja o śmierci Zdzisława Kudyka, pierwszego przewodniczącego Solidarności  w Zakładach Azotowych  Puławy . Od IX 1980 w  ?S?, 6 IX 1980 był  współinicjatorem  (wraz z Teofilem Parfianowiczem) utworzenia NSZZ w ZA Puławy, Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZA Puławy, następnie był członkiem  MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; IX-X 1980 uczestnik spotkań KKP, przedstawiciel Regionu. Współorganizator struktur założycielskich ?S? RI na terenie dawnego pow. puławskiego.
12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od 26 III 1982 w Lublinie, od V 1982 na przepustce, zwolniony 16 VI 1982.
Od 1995 na emeryturze. 1994-1996 radny Miasta Puławy z listy Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).
Do 20 VI 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Puławach w ramach KE krypt. Lider.  Cześć jego pamięci.