Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej o odrzuceniu z dalszego postępowania przetargowego na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii, oferty PZL-Świdnik uderza w interes gospodarczy Świdnika, Lubelszczyzny i Polski. Jest decyzją antypolską, która niesie poważne zagrożenie utraty miejsc pracy i degradacji całego naszego regionu.

W reakcji na taką decyzję i prowadzoną w imię jej uzasadnienia przez MON, akcję medialną dyskredytującą naszą firmę, zapraszamy mieszkańców Świdnika i regionu, pracowników PZL-Świdnik i ich rodziny, osoby bezrobotne, które miały nadzieję na nowe miejsca pracy, do zamanifestowania i wyrażenia swojego NIE, dla sprzedawania suwerennych interesów Polski w imię jakichkolwiek zobowiązań politycznych wobec naszych tzw. sojuszników.

Milczący marsz, wyrażający nasze rozgoryczenie po decyzji MON-u, a jednocześnie w kolorach biało-czerwonych dla zamanifestowania tego, że polski interes narodowy powinien być dla rządzących ponad wszystko inne, wyruszy w dniu 06 maja 2015 r. (środa) o godz. 15.15 spod bramy głównej PZL-Świdnik do Placu Konstytucji 3-go Maja.

Serdecznie zapraszamy – Związki Zawodowe przy WSK PZL Świdnik S.A

marsz