W dniu 09. 07.2019 r odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem Grupy Azoty Puławy S.A., i miało ono na celu uzgodnienie procentowego wdrożenia taryfikatora według Załącznika 2B do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Cztery reprezentatywne organizacje związkowe podtrzymały swoje wcześniejsze stanowisko z pisma z dnia 8 maja 2019r. o wypełnieniu tabeli w wysokości 60 % w 2019 r.

Zarząd Spółki po wysłuchaniu stanowiska organizacji związkowych poprosił o przerwę i po niej zaproponował podpisanie porozumienia zawierającego następujące założenia:

  1. Od dnia 1 maja 2019 roku wdrożenie w wysokości 20%

  2. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wdrożenie w wysokości 10 %

  3. Od dnia 1 maja 2020 roku wdrożenie 30 % bez względu na osiągnięty poziom EBITDA za 2019r.

Strona Związkowa poprosiła o czas na przeanalizowanie przedstawionej propozycji i uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 roku.