Negocjacje płacowe które odbyły się 9 września, nie były przełomowe. Zarząd powołując się na sytuację finansową naszej spółki oraz poważne problemy dotyczące efektywności pracy jednego z wydziałów podtrzymał swoje propozycje regulacji płacowych w roku 2021 na poziomie 3.4 %. Nowością była propozycja wypłaty jednorazowej nagrody za cały rok 2021 i wprowadzenie regulacji płacowych w styczniu 2022 w okolicach wskaźnik inflacyjnego za rok 2021. Zawiązki zawodowe zrzeszone w Forum partnerów społecznych w tym NSZZ solidarność, traktują te propozycje jako element negocjacji, strona związkowa podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko. Strony potwierdziły i ustaliły że Zarząd przygotuje i przekaże pogłębioną analizę struktury funduszu wynagrodzeń – gdyż ta przekazana związkom na kilkanaście godzin przed spotkaniem nie jest wystraczająca.

Co ciekawe przedstawiciele ZZPRC nie zabrali głosu w dyskusji – nawet jednego zdania.

Pismo Zarządu.

Nasza odpowiedź.

Pierwotne pismo z naszymi pytaniami kliknij