Poniżej przedstawiamy, przedłożone w dniu 7 maja 2021 na spotkaniu negocjacyjnym z pracodawcą, postulaty płacowe członków Forum Partnerów Społecznych. Jest to oczywiście początkowe stanowisko negocjacyjne, mamy nadzieje że poprze je również ZZPRC którego zaprezentowane  postulaty są dużo mniej daleko idące.