Informujemy, że na spotkaniu z Zarządem Naszej Spółki ustalono nagrodę dla pracowników z Okazji Dnia Chemika.

Nagroda z Okazji Dnia Chemika.
W tej kwocie zapisana jest 10 % kwota zawarta w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Dodatkowa kwota zostanie wypłacona poprzez Dział Socjalny.
Kwoty
Do kwoty 3000 -2000 zł
3001-6000- 1800 zł
Powyżej 6001 ? 1700 zł