Marian Król został w środę ponownie wybrany przewodniczącym lubelskiej NSZZ ?S? na czwartą kadencję. Nie miał konkurentów. Wybory władz w NSZZ ?Solidarność? ruszyły już jesienią ubiegłego roku. Najpierw odbywały się na poziomie zakładów pracy. Do końca czerwca w całym kraju mają być wytypowani przewodniczący i zarządy regionów. W Lubelskiem dwudniowe walne zebranie delegatów trwa od środy w ośrodku ?Lachówka? w Świdniku. Na przewodniczącego po raz kolejny kandydował Marian Król, kierujący lubelską ?S? od kilkunastu lat. Nie miał konkurenta. I tak jak spodziewali się działacze związku – wygrał. – Na Mariana Króla oddano 129 głosów ważnych – poinformowała Agnieszka Kosierb z biura informacyjnego lubelskiej NSZZ ?S?. Kart do głosowania wydano 158. Cztery głosy były nieważne, a pozostałe – puste. Delegaci wybierali też w środę 35-osobowy zarząd regionalny związku. Na pierwszym posiedzeniu zostanie z niego wyłonione ścisłe kierownictwo ?S? w województwie – zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik. W czwartek związkowcy wytypują delegatów na jesienny zjazd krajowy, który wybierze centralne władze ?Solidarności?.