Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podjęła stanowisko w sprawie sytuacji w GA ZAP SA. Jego kształt jest wynikiem ogromu pracy i zaangażowania NSZZ Solidarność i ZZPRC.  To te dwie organizacje, przy ogromnym wsparciu Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej, doprowadziły do tego, że o sytuacji w naszej firmie będzie się mówić (po raz kolejny) w Rządzie . Ogromnym sukcesem jest to, że jest to wspólny głos całej Lubelszczyzny. Podziękowania należą się też samorządowcom Pani Danucie Smadze ( Starosta Puławski) i Panu Pawłowi Majowi ( Prezydent Puław) oraz Krzysztofowi Brzezińskiemu ( Wójt Gminy Puławy).