W dniu 30 marca 2021 roku odbyło się spotkanie organizacji związkowych działających w GA ZAP SA. Udział w nim wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

1) OM NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A.

2) Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

3) Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Jedność-Puławy”

4) Związek Zawodowy „KADRA-Azoty” przy Zakładach Azotowych Puławy S.A.

5) Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A.

6) Międzyzakładowy Związek Zawodowy  „SOLIDNOŚĆ”

7) Związek Zawodowy Pracujących

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze. Ustalono konieczność, kolejnych spotkań które mają budować wzajemne zaufanie, wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego zarówno oczekiwanej wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń jak i sposób jego podziału.