KOMUNIKAT

Komisja Międzyzakładowa na swoim posiedzeniu w dniu 20.03. 2017,  podjęła uchwałę o utrzymaniu daty Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność. Odbędzie się ono zgodnie z planem 26 maja br.