KOMU ŻÓŁTA KOSZULKA???

Z inicjatywy Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Z.A. ?Puławy? S.A. odbyło się wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie spotkanie z Wicewojewodą Lubelskim p .Marianem Starownikiem i Marszałkiem Województwa Lubelskiego p. Krzysztofem Hetmanem a także Starostą Puławskim p. Witoldem Popiołkiem. Podczas rozmowy przedstawiliśmy stanowisko wypracowane przez reprezentantów większości załogi Z.A. ?Puławy? wobec konsolidacji Wielkiej Syntezy Chemicznej. Wiodącym tematem było wezwanie Grupy Kapitałowej Tarnów na zakup akcji naszych zakładów co w perspektywie może oznaczać przejęcie nas przez Acron. Można to nazwać wrogim przejęciem tak jak to próbował zrobić Synthos. Uważamy również że Tarnów przy wezwaniu na Z.A. ?Puławy? posłużył się prognozywanymi wynikami ekonomicznymi. Mamy odczucie iż wezwanie to zrobione zostało ?na kolanie? aby ochronić się przed atakiem Rosjan na Wielką Syntezę Chemiczną w Polsce. Włodarze Lubelszczyzny ze swojej strony zadeklarowali wszelako idącą pomoc w ramach swoich kompetencji. Nasz związek reprezentowali: Andrzej Jacyna, Roman Góra ,Piotr Śliwa oraz zastępca szefa Regionu Środkowowschodniego Marek Wątorski.