W rozwinięciu prezentujemy odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na Pismo Komitetu Obrony ZAP.