W rozwinięciu pismo Komitetu Obrony ZAP do Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego.