Do obejrzenia całe obrady wczorajszej Komisji Skarbu Państwa

Obrady Komisji Skarbu Państwa