Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność została zaproszona przez Zarząd GA ZAP S.A. (obecny w całości) na spotkanie dotyczące KOLZAPU. Był to odzew pracodawcy na pismo Komitetu Protestacyjnego w sprawie tej spółki. Przedstawiciel NSZZ wyraził uznanie za inicjatywę Pracodawcy. Jednocześnie pokreślono, że zapraszanie organizacji związkowych które nie potrafią zachowywać elementarnych zasad współpracy i do pomocy wzywają ludzi o wątpliwej reputacji, związanych niegdyś z „czerwonym aparatem”, jest raczej nieporozumieniem.

NSZZ stoi na stanowisku, że organizacje związkowe działające w KOLZAP powinny reprezentować wspólne stanowisko w ewentualnych negocjacjach dotyczących przyszłości spółki kolejowej. Muszą być jednak spełnione dwa warunki.

  • Musi zakończyć się spór zbiorowy w ZAP – którzy w punkcje pierwszym obejmuje w/w problematykę
  • Związki zawodowe które były przeciwne powrotowi Kolzapu do ZAP muszą w sposób jednoznaczny i stanowczy odciąć się od swojego poprzedniego postepowania

Zespół Negocjacyjny NSZZ