W rozwinięciu pismo 4 związków skierowane do Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Jest to kolejna próba dialogu wszystkich organizacji w naszej firmie

 

Pismo Ruch ciągły.