17 września roku pamiętnego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach mediacji podczas sporu zbiorowego dotyczącego wypłaty nagrody z okazji Dnia Chemika. Dla przypomnienia: NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że nagroda ta była nieproporcjonalnie niska w stosunku do wkładu pracy, jaki włożyli w osiągnięte wyniki pracownicy (z polskiego na nasze: kasa się nie zgadza). Zgodnie z pismem zamieszczonym poniżej – mediatorem, ku naszej uciesze, został Pan Przewodniczący Jacek Nieścior. Pan Przewodniczący ma u nas opinię człowieka przyzwoitego (mamy nadzieję, że w wyniku mediacji nie będziemy musieli zmienić tej opinii). Przedstawiliśmy mu w żołnierskich słowach, w czym tkwi problem i jak się wydaje, uzyskaliśmy zrozumienie dla naszych argumentów. Czekamy teraz na wyznaczenie terminu spotkania przez Zarząd. Jeśli spotkanie nie odbędzie się do przyszłego piątku, uznamy mediacje za zakończone i jedziemy z dalszą procedurą sporu zbiorowego.